Wendy Roobol

Wendy als ZorgZangeres

  • Over Wendy
  • Nieuws
Deel op Facebook

In september 2021 ben ik aan iets heel leuks en nieuws begonnen: een opleiding tot ZorgZangeres bij zangeres en coach Maartje de Lint van Zingen in de Zorg. Als Zorg-Zangeres verzorg ik Individuele Zangsessies bij mensen met dementie.
Al een hele tijd voelde ik de behoefte om naast het zingen op een podium meer te doen met mijn stem. Ik wil me ook op een andere manier met muziek bezig  houden en me maatschappelijk inzetten. De coronacrisis gaf het laatste duwtje dat nodig was om op zoek te gaan naar een goede invulling van deze wensen. Toen ik over deze opleiding hoorde viel alles op z'n plaats. In februari hoop ik mijn diploma te behalen. Ik vind het fantastisch om op deze manier verbinding te maken met mensen en troost, zelfvertrouwen en plezier te kunnen geven aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Waarom Zingen in de Zorg?
Zingen werkt vitaliserend, het maakt direct spanning vrij. Emoties kunnen weer stromen en zo ontstaat ruimte. Ruimte voor plezier, verbinding en contact. Ja, zelfs ruimte voor ontwikkeling. Zingen activeert – door de dementie verborgen – gebieden in het brein en brengt zo de mens weer tevoorschijn.

De zachte kracht van samen zingen
Samen Zingen blijkt van groot belang te zijn voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Het brengt hen verlichting in soms zware tijden. Het geeft hen en hun naasten ontspanning in een lange dag en helpt hen als praten niet meer verbindend is. Veel mensen met dementie bloeien helemaal op, wanneer ze samen met hun naaste zingen. Vooral in situaties waarin je elkaar niet meer begrijpt, kan samen zingen iemand weer in het hier en nu halen en tot rust brengen. Ook bij afasie, als mensen niet uit hun woorden kunnen komen, werkt zingen wonderbaarlijk. Als vanzelf komen liedteksten terug in het geheugen en zingt iemand volop mee. Vaak is daarna weer een gesprek mogelijk of spreekt men plotseling in volzinnen.

Wat is een Individuele Zangsessie?
Een Individuele Zangsessie is een uur op en top quality time, een warm bad voor je dierbare met dementie, voor jezelf als mantelzorger en voor de eventuele thuiszorgmedewerker.
Als ZorgZangeres kom ik bij je dierbare thuis een aantal zorgvuldig uitgezochte favoriete liedjes zingen. Dat kunnen populaire liedjes zijn, maar even zo goed klassieke liederen, popsongs of wereldmuziek. De muziek sluit 100% aan bij de voorkeuren van je dierbare met dementie. Als naaste kun je – in overleg – meezingen of even ruimte voor jezelf nemen.

Individuele Zangsessies zijn bewezen effectief
Samen zingen – in de vorm van een Individuele Zangsessie – is bewezen effectief voor mensen met dementie. Het activeert slapende en verwaarloosde netwerken in hun hersenen, zoals bijvoorbeeld het muzikale en emotionele geheugen. Samen zingen geeft hen vrijwel altijd positieve energie. Emoties kunnen een uitweg vinden en dat werkt ontspannend en verzachtend. Zingen masseert als het ware de mens met geheugenproblemen weer wakker en haalt hem of haar weer in het hier en nu. Wederzijds ervaar je helderheid en verbinding. Mensen voelen zich weer meer bezield, weer ‘meer mens’.
Samen zingen helpt om je eigenheid, je identiteit weer te ervaren en doet je zelfvertrouwen groeien. Zeker wanneer mensen zongen in een koor of deelnamen aan een muziekvereniging, ervaren zij veel geluk door weer samen dierbare muziek te zingen. Het sterkt hun zelfvertrouwen enorm: ‘Ik kan dit nog heel goed!’
Samen zingen biedt mensen met dementie zelfs kansen op ontwikkeling. Wetenschappelijk is aangetoond dat samen zingen op sociaal-emotioneel, fysiek, cognitief en muzikaal niveau ontwikkeling laat zien. Mensen functioneren beter en onderzoek daarnaar is nog in volle gang en zeer hoopgevend.
Uit alles blijkt dat Individuele Zangsessies de kwaliteit van leven en het algemene gevoel van welzijn en geluk van de mensen met dementie en hun naasten duidelijk en sterk verhogen.

Extra steun voor mantelzorgers en zorgverleners
De Individuele Zangsessies hebben ook effect op anderen in de nabije omgeving van de mensen met dementie. Op naasten, mantelzorgers, zorgmedewerkers. Ik inspireer en informeer je ook. Ik deel mijn kennis, zodat ook zij samen zingen in kunnen zetten tijdens dagelijkse activiteiten en zorgmomenten. Zo kan iedereen profiteren van de positieve werking van Individuele Zangsessies.

De kosten van Individuele Zangsessies
Een Individuele Zangsessie kost €70 per uur. Er wordt aangeraden aan om wekelijks een Zangsessie af te spreken. Zo ontstaat er vertrouwen en voorpret en wordt ook iemands kortetermijngeheugen geactiveerd.

Vergoeding vanuit het PGB
Voor de Individuele Zangsessies kan een vergoeding van €66,60 per uur worden aangevraagd vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Ik help je graag bij het doen van deze aanvraag.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een Individuele Zangsessie of heb je vragen? Schroom dan niet om vrijblijvend contact met mij op te nemen via wendy@wendyroobol.com. Ik zal er met liefde alles over vertellen.