Wendy Roobol

16 maart 2024: Membra Jesu Nostri in Amersfoort

Deel op Facebook

Met het Sint Joris Kamerkoor voer ik het prachtige Membra Jesus Nostri van Buxtehude uit op 16 maart.

Dietrich Buxtehude (ca. 1637-1707) was een van de markantste muzikale vertegen­woordigers van de Noord-Duitse barok. Dit concert bestaat geheel uit (vocale) werken van deze com­ponist, met als belangrijkste onderdeel zijn Membra Jesu nostri, een serie van zeven passie­cantates op meditatieoverwegingen over het gekruisigde lichaam van Jezus. Naast dit werk staan nog enkele andere cantates van Buxtehude voor de passietijd op het programma.

Buxtehude oefende vooral door zijn vrije orgelcomposities grote invloed uit in Noord-Duitsland. Zo ook op Johann Sebastian Bach, die zijn werken heeft bestudeerd en op zijn twintigste vierhonderd kilometer op en neer liep van Arnstadt naar Lübeck om hem te horen spelen. Met zijn oudste broer Johann Christoph heeft hij door het maken van handgeschreven kopieën bijgedragen aan het behouden van be­langrijke onderdelen van Buxtehudes oeuvre.

 

Sint Joris Kamerkoor 

Cappella Maria Barbara

Wouter Verhage, dirigent

Noëlle Drost, sopraan

Wendy Roobol, sopraan

Kaspar Kröner, altus

Albert van Ommen, tenor

Kees Jan de Koning, bas

 

16 maart 2024 om 20.00 uur

Sint Joriskerk, Amersfoort

 

Voor meer info en het bestellen van kaarten, zie: https://www.stjoriskamerkoor.nl/concerten/agenda/zaterdag-16-maart-2024-dietrich-buxtehude-membra-jesu-nostri